MECANITZAT ELIZE AMB CAM

MECANITZAT PER A LA REFRIGERACIÓ DE LA CAMISA, REALITZAT AMB BOBCAD CAM-V30 AMB 4 EIX.